Regulamin sklepu internetowego DRAMAT Europe oraz Polityka Prywatności

Regulamin sklepu internetowego DRAMAT Europe

 

Niniejszy dokument ustala zasady świadczenie usług nieodpłatnych oraz sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego http://dramateurope.com/, zwanego dalej „Sklepem internetowym” lub „Sklepem”, prowadzonego przez Darię Jędrzejewską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Dramat Europe Daria Jędrzejewska, NIP: 1182031951.

 

 

[Definicje]

 • 1

 

 1. Terminy użyte w regulaminie oznaczają:
 • Regulamin – niniejszy regulamin,
 • Sprzedawca – Daria Jędrzejewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Dramat Europe Daria Jędrzejewska, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 13, 05-082 Blizne Jasińskiego, NIP: 1182031951, która jest właścicielem sklepu,
 • Strona sklepu internetowego/Sklep internetowy – stronę internetową działającą pod domeną dramateurope.shopshood.com, za pośrednictwem której Sprzedawca prowadzi sprzedaż internetową,
 • Klient – osobę fizyczna lub prawną, korzystającą ze strony Sklepu internetowego, w tym osobę, dla której utworzone zostało Konto i która dokonuje zakupu za pośrednictwem strony Sklepu internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,
 • Konto – administrowany przez Sklep panel Klienta, uruchomiany po dokonaniu procesu rejestracji, na którym utrzymywane są informacje dotyczące w szczególności historii zamówień oraz pokwitowania,
 • Rejestracja – procedurę zakładania Konta,
 • Umowa – umowę sprzedaży zawartą na odległość pomiędzy Klientem a Sklepem, na warunkach określonych w Regulaminie, dotyczącą towarów oferowanych w Sklepie internetowym,
 • Dzień roboczy - każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
 • Konsument – osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

[Zasady ogólne]

 • 2
 1. Aby móc korzystać ze Sklepu internetowego, Klient musi mieć dostęp do urządzenia podłączonego do sieci Internet, zainstalowaną i zaktualizowaną wersję przeglądarki internetowej Microsoft Edge, Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari z włączoną obsługą JavaScript i Cookies oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Klienci nie są upoważnieni do korzystania z kont innych Klientów. Klientom nie wolno też udostępniać swojego Konta innym Klientom.
 3. Klientowi nie wolno zamieszczać treści o charakterze bezprawnym za pośrednictwem Konta.

 

[Rejestracja i prowadzenia Konta]

 • 3
 1. W celu realizacji zamówienia konieczne jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia, który to formularz dostępny dla Klienta po dodaniu produktu do koszyka.
 2. Zrealizować zamówienie można będąc użytkownikiem zalogowanym, tj. użytkownikiem, który przeszedł proces Rejestracji i posiada zarejestrowane Konto. Proces Rejestracji można przejść w ramach dokonywania zakupów w Sklepie internetowym.
 3. Aby założyć Konto należy wypełnić formularz rejestracyjny, w którym należy podać następujące informacje:
 • adres e-mail,
 • imię,
 • nazwisko,
 • adres korespondencyjny,
 • numer telefonu.

Informacje, których podanie jest niezbędne do założenia Konta i realizacji zamówienia są wyraźnie oznaczone w formularzu rejestracyjnym. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klienta dostępne są w zakładce „Polityka prywatności”.

 1. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego, na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość potwierdzająca Rejestrację.
 2. Usługa w postaci utrzymania Konta, świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta jest bezpłatna. Do zawarcia umowy na czas nieokreślony o świadczenie tej usługi dochodzi z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 4 powyżej.
  W każdym czasie i bez podawania przyczyn Klient ma prawo wypowiedzieć tę umowę, składając stosowne oświadczenie lub żądanie usunięcia Konta. W celu rozwiązania umowy o utrzymanie Konta należy wysłać e-mail na adres: dramatinfo@gmail.com . Jeśli złożenie wypowiedzenia przez Klienta nastąpiło w czasie, gdy Sprzedający jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta oraz przyjętego przez Sklep Internetowy, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia. Dane Klienta, który rozwiązał umowę o utrzymanie Konta zostają usunięte, chyba że ich przetwarzanie jest niezbędne na cele uzyskania roszczeń.

 

[Składanie zamówień]

 • 4

 

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy.
 2. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Klient składa zamówienie poprzez dodanie towaru do koszyka. Klient wybiera ilość zamawianego towaru oraz jego rozmiar, a także, jeśli towar występuje w kilku wersjach kolorystycznych - kolor.
 4. Klient ma możliwość weryfikacji dodanych do koszyka towarów, zmiany ich rozmiarów, ilości, bądź koloru, a także usunięcia ich z koszyka. Klient może również przed dokonaniem transakcji zapoznać się z ceną całkowitą, obejmującą również koszty wysyłki oraz dodać kody rabatowe.
 5. Na tym etapie Klient może zakończyć zakupy przechodząc do kasy, albo powrócić do dokonywania zakupów i dodać do koszyka kolejne produkty.
 6. Po naciśnięciu przycisku „REALIZACJA ZAKUPU” Klient może dokończyć zakup logując się do Konta , albo rozpocząć proces Rejestracji i wtedy zalogować się do nowo utworzonego Konta.
 7. Na następnym etapie, Klient wskazuje adres dla dostawy zamówienia, jeżeli jej wystawienia sobie życzy. Klient wybiera sposób dostawy, jednocześnie poznając koszty dostawy. Po zweryfikowaniu przez klienta łącznego kosztu zamówienia z uwzględnieniem wszelkich ewentualnych podatków, Klient składa zamówienie, klikając przycisk „Zamawiam i płacę”.
 8. Klient potwierdza przed złożeniem zamówienia, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia. Klient ma możliwość pobrania Regulaminu i zapisania go na swoim komputerze.
 9. Poprawność wypełnienia formularzy zakupowych potwierdzana jest w podsumowaniu zamówienia. W przypadku wyboru płatności on-line, potwierdzane są również
  informacje o numerze zamówienia, wskazanym przez Klienta adresie e-mail, na który będą wysłane informacje dotyczące zamówienia, w tym te dotyczące kodu śledzenia przesyłki oraz możliwości zalogowania się do konta, a także statusu przesyłki.
 10. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy.
 11. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie jego złożenia na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 12. Po przyjęciu zamówienia do realizacji, Sprzedawca niezwłocznie wysyła do Klienta wiadomość e-mail, w której informuje go o tym, na jakim etapie znajduje się realizacja zamówienia. Informacja ta stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta. Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą otrzymania informacji od Sprzedawcy przez Klienta.
 13. O zmieniającym się statusie zamówienia ( „wysłane”), Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości wysłanej na podany w trakcie rejestracji adres poczty elektronicznej.
 14. Czas realizacji zamówienia wynosi, co do zasady, do 14 dni roboczych, licząc od dnia, w którym nastąpiło złożenie zamówienia przez Klienta od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy. Jeżeli dla realizacji zamówienia konieczny jest dłuższy termin, Sprzedawca poinformuje o tym drogą e-mailową.
 15. W przypadku niedostępności towaru lub wystąpienia innych problemów z realizacją zamówienia, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem, celem ustalenia sposobu i czasu realizacji zamówienia albo warunków odstąpienia od umowy.

[Płatności i dostawa]

 • 5

 

 1. Sprzedaż towarów w Sklepie internetowym odbywa się, co do zasady, w złotych polskich. (PLN). Ewentualna możliwość nabycia towarów w innych walutach jest każdorazowo widoczna na Stronie sklepu internetowego.
 2. Do wartości towarów widocznej na stronie towaru, doliczany jest koszt przesyłki zależny od wybranego sposobu dostawy. Koszt dostawy wskazywany jest w trakcie składania zamówienia, Klient zostaje o nim poinformowany przed zrealizowaniem transakcji.
 3. Zamówienia realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku możliwości wysyłki towarów za granicę możliwość taka jest widoczna na Stronie sklepu internetowego.  
 4. Dostawy realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej, Pocztexu lub Inpostu. Klient sam wybiera sposób dostawy zakupionego towaru.
 5. W przypadku zamówienia przez Klienta kilku towarów, koszt wysyłki jest taki sam jak dla zamówienia jednego towaru.
 6. Przed odebraniem przesyłki od kuriera, Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie w którym dostarczony został zakupiony towar nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, Klient w obecności kuriera może skorzystać z prawa sporządzenia protokołu. W takim wypadku Klient niezwłocznie powinien skontaktować się ze Sklepem internetowym.
 7. Składając zamówienie, Klient może wybrać jedną z następujących form płatności:
 • przelew bankowy – po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca niezwłocznie, drogą poczty elektronicznej wysyła mu informację o numerze konta, wartości przelewu oraz tytule przelewu. Klient dokonuje bezpośredniej wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego – wpłata następuje przed wysyłką Towaru.
 • przelew on-line – realizacja zamówienia przez Dostawcę Usługi Płatniczej, w szczególności Pay-Pal,  tj. przelew online, płatności kartami płatniczymi, w tym kredytowymi lub inne formy płatności oferowane stosowane do zapłaty za transakcje w sieci Internet jeśli zostały udostępnione w Sklepie Internetowym
 • udostępniane w Sklepie Internetowym płatności obsługiwane
 1. W celu skutecznej realizacji zamówienia Klient wywiązuje się z obowiązku uregulowania należności za zamówienie, w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.
 2. Do każdego zamówienia wystawiany jest stosowny dokumenty księgowy.

 

[Odstąpienie od Umowy]

 • 6

 

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia otrzymana zamówienia, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.
 2. Do zachowania 14 dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem na adres: Dramat Europe Daria Jędrzejewska, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 13, 05-082 Blizne Jasińskiego, albo skanu oświadczenia na adres e-mail: dramatinfo@gmai.com .
 3. W celu złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, dostępnego pod linkiem: __________________.
 4. W razie odstąpienia przez Klienta od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą.
 5. Klient ma obowiązek zwrócić Sprzedającemu towary objęte Umową, której dotyczy oświadczenie od odstąpieniu, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 8. Sprzedający zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym, z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej, koszty dostarczenia rzeczy do Klienta niezwłocznie lecz nie później niż 14 dni od dnia, otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności może być wstrzymany do czasu otrzymania towaru przez Sprzedającego lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania Sprzedającemu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy zamówienia inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę wówczas, w razie odstąpienia od Umowy, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego kosztów dodatkowych.
 10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadku towarów wytworzonych na indywidualne zamówienia Klienta, w tym towarów szytych na wymiar.

 

 

[Reklamacja]

 • 7

 

 1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi towary, które pozbawione będą wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. W przypadku otrzymania towaru z wadą, Klient może:
 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar na wolny od wad albo wadę usunie.

Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania, w przypadku gdy Sprzedawca już wymienił lub naprawiał rzecz, albo jeśli Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Klient będący Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

 • żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

 1. Reklamacje z tytułu rękojmi należy składać w terminach ustawowo przewidzianych, na adres: Dramat Europe Daria Jędrzejewska, ul. Józefa Ignacego Krasińskiego 13, 05-082 Blizne Jasińskiego, lub na adres mailowy dramatinfo@gmail.com .
  W celu usprawnienia i przyspieszenia procedury reklamacyjnej Klient powinien do odsyłanego towaru załączyć dowód zakupu oraz zgłoszenie reklamacyjne, zawierające wskazanie osoby składającej reklamację, żądanie załatwienia reklamacji oraz wskazanie wady towaru). Klient może skorzystać ze wzoru dostępnego pod linkiem: ____________________.
 2. Jeżeli Sprzedawca uzna, iż podane w zgłoszeniu reklamacyjnym dane lub informacje wymagają uzupełnienia w celu rozpatrzenia reklamacji, przed tym rozpatrzeniem Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację Klienta o uzupełnienie danych lub informacji we wskazanym przez Sprzedawcę zakresie.
 3. Na ustosunkowanie się do żądania Klienta, Sprzedawca ma 14 (czternaście) dni. Nieustosunkowanie się w tym terminie do reklamacji oznacza, iż Sprzedawca uznał żądania zawarte w zgłoszeniu reklamacyjnym za uzasadnione.
 4. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedawca powiadomi Klienta w wiadomości -mail, wysłanej na adres poczty elektronicznej lub listownie, w wiadomości wysłanej na adres korespondencyjny podany przez Klienta w reklamacji. Dla zachowania terminu konieczne jest umożliwienie Klientowi zapoznania się z treścią wiadomości.
 5. W każdym z przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedający.
 6. Klient, który wykonuje uprawnienie z tytułu rękojmi, zobowiązany jest dostarczyć wadliwy towar na adres sprzedawcy. Koszty dostarczenia wadliwego towaru przez Klienta Konsumenta ponosi Sprzedawca.

 

 

[Pomoc techniczna]

 • 8

 

Klienci mogą skorzystać z pomocy technicznej w razie problemów dotyczących funkcjonowania Strony sklepu internetowego, problemów z procesie Rejestracji bądź składania zamówień, drogą elektroniczną wysyłając zapytanie na adres: dramatinfo@gmail.com .

 

 

 

[Postanowienia końcowe]

 • 9

 

 1. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej Umowy. Treść regulaminu może być utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie ze Strony sklepu internetowego.
 2. Załączniki do niniejszego regulaminu stanowią jego integralną część. Zmiany w zakresie cen przesyłek nie stanowią zmiany Regulaminu.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia działania strony internetowej, a także poprawy ochrony prywatności Klientów i zapobieganiu nadużyciom.. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią regulaminu.
 4. Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. W zakresie Umów zawieranych między Sprzedawcą a Klientami niebędącymi Konsumentami, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta niebędącego Konsumentem.
 6. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep Internetowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne a prawem właściwym dla rozstrzygania tych sporów jest prawo polskie. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

Istnieje również możliwość skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), która dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr

 1. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Klientów na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów, w tym tych obowiązujących na terenie kraju, w którym Konsument ma swoje miejsce zamieszkania a przepisy tam obowiązujące są korzystniejsze dla Konsumenta niż przepisy prawa polskiego.

 

 

Data opublikowania regulaminu: 2.01.2023

 

 

 POLITYKA PRYWATNOŚĆI

 

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych jest Daria Jędrzejewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Dramat Europe Daria Jędrzejewska, ul. Józefa Ignacego Krasińskiego 13, 05-082 Blizne Jasińskiego, NIP: 1182031951.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

 

Zarówno w sprawie danych osobowych jak i wszystkich innych kwestii związanych z naszą działalności  Możecie do nas także napisać maila na adres: dramatinfo@gmail.com

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

 

Wasze dane są przetwarzane w następujących celach:

 • do realizacji składanych przez Was zamówień,
 • aby utrzymać założone przez Was konto, w którym możecie sprawdzać historię swoich zamówień i status aktualnych zamówień,
 • marketingu bezpośredniego naszych usług.

W związku z powyższym, Wasze dane są przetwarzane na następujących podstawach:

 • do realizacji składanych przez Was zamówień – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 • aby utrzymać założone przez Was konto, w którym możecie sprawdzać historię swoich zamówień i status aktualnych zamówień - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 • marketingu bezpośredniego naszych usług - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

PAMIĘTAJCIE, jeśli nie chcecie, aby Wasze dane były wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego naszych usług, możecie wnieść bezpłatny sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Jak wnieść taki sprzeciw? Po prostu napiszcie do nas w tej sprawie za pośrednictwem maila: dramatinfo@gmail.com

 

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

 

Wasze dane będą przechowywane i przetwarzane co do zasady przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Czas przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

 

Mamy nadzieję, że śledzicie nasze konta w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram). Jeśli tak, to Wasze dane są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Was o naszych działaniach oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z Wami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

 

WASZE PRAWA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

 

W każdej chwili macie prawo do żądania od Nas:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz
 • prawo do przenoszenia danych.

Jeśli macie u nas założone konto to swoje dane możecie, w każdej chwili zaktualizować logując się do swojego konta i wprowadzając w nim odpowiednie zmiany.

 

Macie też prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

PAMIĘTAJCIE, że w celu realizacji Waszych zamówień są nam niezbędne Wasze dane. Wasze dane są - na etapie dokonywania zakupu - przetwarzane przez podmiot za pośrednictwem którego zdecydowaliście się zrealizować płatność, a na etapie dostawy - firmom, za pośrednictwem których realizowana jest dostawa.

 

Ponadto, w związku z realizacją świadczonych Wam usług i organizacją naszej pracy Wasze dane będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, marketingowe.  

 

Polityka Cookies

 1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 • dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.
 • Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 •  

   

   

  This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.